Adwokat we Wrocławiu

kompleksowe usługi prawne

Nazywam się Maria Klimowicz. Od 2012 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już w trakcie aplikacji adwokackiej, współpracując z trzema renomowanymi kancelariami adwokackimi. 

Prowadzę kancelarię adwokacką, specjalizując się w różnorodnych dziedzinach prawa. W zakresie mojej działalności są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz sprawy o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania.

Moja kancelaria adwokacka działa na terenie województwa dolnośląskiego, ale nieobce jest mi również świadczenie usług dla Klientów z całego kraju.

Każdą sprawę traktuję indywidualnie i z najwyższym zaangażowaniem. Jestem tu, by Ci pomóc.

Maria Klimowicz

━  Oferta usług prawnych

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu – 

zakres usług prawniczych

Kancelaria Adwokat Marii Klimowicz zajmuje się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem Klientów  przed sądami powszechnymi, a także przed Sądem Najwyższym. 

Jako adwokat dążę w pierwszej kolejności do ugodowego zakończenia sprawy, a wniesienie sprawy do sądu traktuję jako ostateczność.   

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne zostało uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Określa stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Postępowania z zakresu prawa rodzinnego są wyjątkowe ze względu na ich wrażliwy i doniosły charakter, stąd ważne jest, aby tego typu sprawy prowadził doświadczony i empatyczny adwokat.

  • Posiadam duże doświadczenie w sprawach rozwodowych zdobyte w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi.
  • Udzielam porad prawnych, starając się – jeżeli to możliwe – dążyć do ugodowego zakończenia sprawy. 

Moja kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących: separacji, rozwodu bez orzekania o winie, rozwodu z orzekaniem o winie, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem, a także w  postępowaniach o obniżenie lub podwyższenie alimentów.

Reprezentuję ponadto Klientów w sprawach o egzekucję alimentów przed komornikiem sądowym.

Podział majątku wspólnego

Z ustaniem małżeństwa i separacją nierozerwalnie łączy się konieczność zerwania więzi majątkowych między byłymi małżonkami.

Kancelaria adwokacka Wrocław świadczy pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego. Świadcząc pomoc prawną, odnoszę się kompleksowo do zagadnienia podziału majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami. Wyjaśniam kwestie związane nie tylko z samym sposobem podziału i trybem jego przeprowadzenia, lecz również z wszystkimi roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z przedmiotem współwłasności.

Przed przystąpieniem do podziału majątku wspólnego warto przygotować wraz z adwokatem odpowiednią taktykę. Sprawa o podział majątku wspólnego może zostać uregulowana na drodze postępowania sądowego lub w wyniku zawartej przez strony umowy przed notariuszem. Warunki podziału ruchomego strony ustalić mogą również niezależnie bez zawierania umowy notarialnej w ramach wzajemnej umowy.

Sprawy prawa cywilnego

Prawo cywilne jest najbardziej rozległą ze wszystkich gałęzi prawa. Reguluje znaczną część życia codziennego: od zawierania podstawowych umów sprzedaży, aż po umowy pożyczkowe czy skomplikowane umowy o roboty budowlane.

Sprawy cywilne obejmują prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, a także prawo spadkowe.

Moja Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu podejmuje się prowadzenia postępowań z zakresu prawa rzeczowego, w tym spraw związanych z ochroną własności i posiadania, zasiedzeniem, eksmisją czy zniesieniem współwłasności.

W mojej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się ponadto sprawami z zakresu prawa zobowiązań, czyli wszelkimi umowami uregulowanymi w Kodeksie Cywilnym, a także dochodzeniem należności wynikających z umów. Doradzam przy umowach o dzieło lub zlecenia, umowach pożyczki, umowach darowizny, umowach dożywocia, umowach najmu czy umowach o roboty budowlane.

  • Posiadam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, w tym między innymi spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy dochodzenie należnego zachowku.
  • Udzielam porad prawnych w temacie przysługującego zachowku oraz jego wysokości.

W zakresie prawa cywilnego mieszczą się również: prawo rodzinne, prawo handlowe czy prawo pracy.

Prowadzenie spraw karnych

Obrońca powołany jest do obrony oskarżonego, a zatem strzeżenia jego praw i interesów w procesie karnym.

Często o końcowym wyniku postępowania decyduje pierwsze przesłuchanie w sprawie i pierwsze podjęte czynności procesowe. W sprawach karnych niezwykle istotne jest przyjęcie odpowiedniej taktyki obrończej na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Dlatego im szybciej zdecydujesz się na zlecenie sprawy adwokatowi specjalizującemu się w sprawach karnych, tym lepiej możesz zabezpieczyć swoje interesy.

W mojej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się pomocą osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa, a także osobom pokrzywdzonym na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję.

Przed sądem reprezentuję osoby oskarżone oraz oskarżycieli posiłkowych. Na etapie postępowania wykonawczego, czyli po uprawomocnieniu się wyroku, reprezentuję skazanych w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, w przedmiocie odroczenia wykonania kary czy odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zajmuję się sporządzaniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.   

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia

Reprezentuję Klientów w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne oraz poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych

W mojej Kancelarii Adwokackiej udzielam pomocy prawnej w otrzymaniu odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź związanych ze śmiercią osoby poszkodowanej od towarzystw ubezpieczeniowych lub innych podmiotów odpowiedzialnych. 

Posiadam doświadczenie w sprawach o:

  • zapłatę odszkodowania za śmierć najbliższego członka rodziny i powstałą z tego tytułu szkodę majątkową;
  • zapłatę zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny i powstałą z tego tytułu krzywdę;
  • zapłatę zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia;
  • zapłatę odszkodowania w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, w tym m.in. kosztów lekarstw, konsultacji lekarskich, rehabilitacji, dojazdów do lekarza i rehabilitacji, utraconych zarobków oraz innych wydatków;
  • dochodzenie renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

━  Kontakt

Skontaktuj się
ze mną:

localization icon

Adres:

ul. Bzowa 38/1,
53-224 Wrocław

512 562 155

Lub napisz do mnie:

2 + 10 =