Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz przetwarza Twoje dane osobowe. Opisujemy tu zasady, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. Niniejsze praktyki mają na celu ochronę Twojej prywatności. Wierzymy, że przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich z zastrzeżeniem, że gromadzone informacje są wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz.

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zasady przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzanie są wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

  • wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celach rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora będzie możliwość dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz nie gromadzi i nie opracowuje Twoich danych, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny w celu ich rozpowszechniania bądź sprzedaży czy w celach marketingowych bądź w ramach programów mailingowych prowadzonych na rzecz osób trzecich.

Dane poufne o charakterze osobistym

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji. Poufne informacje osobiste dotyczą min. rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych bądź innych, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, życia seksualnego czy karalności. Jeżeli w szczególnych przypadkach pozyskamy od Ciebie takie dane dostęp do nich będzie zabezpieczony zgodnie z naszymi wewnętrznymi, wysokim standardami bezpieczeństwa informacji. W Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz wprowadziliśmy procedury mające na celu ochronę informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy niedozwolonym ujawnieniem.

Cookies

Witryna internetowa kancelaria-klimowicz.pl i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies nie są przez nas wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających witrynę kancelaria-klimowicz.pl, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies z witryny kancelaria-klimowicz.pl możesz włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem: kontakt@kancelaria-klimowicz.pl

Zmiany niniejszej polityki

Stosownie do potrzeb Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej polityki prywatności. 

Nota Prawna

Właścicielem witryny www.kancelaria-klimowicz.pl jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bzowa 38/1, 53-224 Wrocław, o numerze NlP 915173624.

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie materiały zawarte w witrynie (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) chronione są prawami autorskimi.

Materiały zamieszczone na witrynie internetowej www.kancelaria-klimowicz.pl pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz z siedzibą we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Klimowicz z siedzibą we Wrocławiu nie może zagwarantować aktualności, dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach publikowanych w witrynie www.kancelaria-klimowicz.pl.