Odszkodowanie i zadośćuczynienie – Wrocław

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu? A może miałeś do czynienia z błędem medycznym? Jeżeli jesteś poszkodowanym, w którejś ze wskazanych sytuacji masz prawo dochodzić zapłaty odszkodowania. 

 

W sprawach o odszkodowanie najczęściej mamy do czynienia ze szkodą majątkową. Każdy poszkodowany, który poniósł wyżej wymienioną szkodę (według definicji – uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych), ma pełne prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności osoby winnej ich wystąpienia. Zatem odszkodowanie ma z reguły na celu rekompensatę szkody majątkowej.

W jaki sposób ustala się jego wysokość? W pierwszej kolejności należy doprecyzować uszczerbek poszkodowanego. Do tej czynności niezbędne będą dokumenty potwierdzające wysokość doznanej szkody (np. faktury, czy rachunki za wizyty lekarskie, rehabilitację lub naprawę samochodu). Kancelaria Adwokacka Marii Klimowicz oferuje pomoc prawną w czynnościach związanych z uzyskaniem adekwatnego odszkodowania.

Kancelaria odszkodowawcza Wrocław – zakres naszych usług prawnych

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z kancelarią prawną ze specjalizacją w zakresie odszkodowań Wrocław? Przede wszystkim ze względu na doskonałą znajomość przepisów prawa i praktyczne doświadczenie w przełożeniu ich na sytuację życiową konkretnego poszkodowanego. Doświadczony adwokat z zakresu spraw o odszkodowanie dokładnie ustali wszystkie uszczerbki majątkowe poszkodowanego. Weźmie pod uwagę nie tylko utracone zarobki, ale również poniesione koszty związane z dojazdem do lekarzy, najmem pojazdu zastępczego, zakupem lekarstw czy nawet sprzętu medycznego. 

 

Kancelaria Adwokacka Marii Klimowicz ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych. Jakie są specjalizacje kancelarii adwokackiej Wrocław?

Odszkodowanie powypadkowe i komunikacyjne

Jeśli doznałeś szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, Kancelaria Adwokacka Marii Klimowicz pomoże w uzyskaniu należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług, będziesz mógł polegać na obszernej wiedzy prawniczej oraz wieloletnim doświadczeniu. Już na pierwszym spotkaniu przedstawię procedurę odszkodowawczą i odpowiem na wszystkie pytania, tak aby zapewnić niezbędną pomoc i wsparcie w tym zawiłym procesie.

Jesteś poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym? Musisz wiedzieć, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ubezpieczyciel nie może ustalić okoliczności niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności, termin wypłaty odszkodowania może przedłużyć się nie więcej niż do 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Niestety często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania albo wypłaca odszkodowanie znacznie zaniżone. Decyzja ubezpieczyciela nie zamyka drogi do otrzymania wyższego świadczenia za szkodę poniesioną w zaistniałym zdarzeniu.

Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który przeanalizuję sprawę, ustali wysokość należnego odszkodowania i przygotuje profesjonalne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Zatem przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto podjąć negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Odszkodowanie za błędy medyczne

Kancelaria Adwokacka Marii Klimowicz oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Wrocław to siedziba mojej kancelarii, jednak świadczę usługi prawne na terenie całej Polski. Jedną z moich głównych specjalizacji jest wsparcie w procesie dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne dla pacjentów oraz ich rodzin.

Dzięki ogromnej wiedzy, która na bieżąco jest aktualizowana o najdrobniejsze zmiany w prawie, a także praktycznemu doświadczeniu pomagam klientom w pozytywnym zakończeniu spraw o odszkodowanie za błędy medyczne.

Odszkodowanie za szkodę majątkową

Odszkodowania za szkodę majątkową dotyczą sytuacji, gdy ponosimy straty finansowe z powodu działania lub zaniedbania innej osoby, czy firmy. Moim klientom pomagam w gromadzeniu odpowiednich dowodów, które zwiększą szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie odszkodowawczej.

W imieniu klientów zajmuję się również prowadzeniem negocjacji z ubezpieczycielem lub z osobą winną zaistniałego uszczerbku majątkowego. Mediacje są niezwykle istotne, ponieważ poprowadzone w odpowiedni sposób umożliwiają uniknąć procesu sądowego. Zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro i interesy mojego klienta, dlatego negocjacje prowadzę po ustaleniu z nim wysokości odszkodowania.

Zadośćuczynienia

Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia nie są tożsame, są to dwie osobne instytucje w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.  

Zadośćuczynienie należy się, jeżeli w wyniku wypadku nastąpiła śmierć osoby bliskiej.  W praktyce ustalenie wysokości zadośćuczynienia dla poszkodowanego jest trudnym zadaniem, wymaga doświadczenia i dobrej znajomości prawa i praktyki przez adwokata. 

Jako przykład można wskazać, że w przypadku śmierci poszkodowanego w wyniku wypadku, przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bierzemy pod uwagę między innymi: więzi łączące zmarłego z członkami rodziny, wiek osoby poszkodowanej oraz wiek osób bliskich, intensywność cierpień psychicznych doznanych przez bliskie osoby.

para zakładająca sprawę o odszkodowanie we Wrocławiu

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – rola adwokata w procesie i postępowaniu

Wsparcie doświadczonego adwokata ze specjalizacją w zakresie odszkodowań to nieoceniona pomoc dla wszystkich poszkodowanych, którzy nie mają rozległej wiedzy prawniczej. Każdego klienta traktuję w sposób indywidualny, dlatego na samym początku, w zależności od jego potrzeb, tłumaczę krok po kroku całą procedurę, której celem jest otrzymanie odpowiedniej wysokości odszkodowania. Zawsze odpowiadam na każde pytanie, tak aby moi klienci czuli się bezpiecznie i swobodnie.

Kiedy warto skorzystać z pomocy w uzyskaniu odszkodowania we Wrocławiu?

 

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela nie jest skomplikowanym procesem. Problem pojawia się, gdy firma odmawia wypłaty należnego odszkodowania. Niestety w wielu sytuacjach, jeśli negocjacje z ubezpieczycielem nie przynoszą efektów, niezbędnym krokiem jest wstąpienie na drogę sądową. 

 

Na tym etapie Kancelaria Adwokacka Marii Klimowicz również oferuje profesjonalne wsparcie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia przed sądem. Zajmę się wszystkimi formalnościami, sporządzę pisma z wnioskami oraz pomogę w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i będę reprezentować interesy klienta przed sądami wszystkich instancji. Nawiązanie współpracy z adwokatem od odszkodowań z Wrocławia to gwarancja kompleksowej pomocy prawnej. 

 

W 2022 r. uzyskałam na rzecz poszkodowanych w sprawach o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania przeciwko ubezpieczycielom łącznie kwotę 558 000 zł.

Odszkodowanie Wrocław – skuteczne wsparcie doświadczonego adwokata

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie odszkodowania za wypadek, błąd medyczny lub innego uszczerbku na zdrowiu czy majątku, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką z siedzibą we Wrocławiu.

Biuro znajduje się w centrum stolicy Dolnego Śląska, jednak usługi prawne świadczę dla klientów z całej Polski. Kancelaria prawna Wrocław – odszkodowania i zadośćuczynienia to specjalizacje, w których posiadam wieloletnie doświadczenie.

Adwokat i odszkodowanie we Wrocławiu – najczęstsze pytania

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie po kolizji drogowej?

W pierwszej kolejności aby uzyskać odszkodowanie po kolizji drogowej należy wystąpić o zapłatę do ubezpieczyciela z OC sprawcy. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania albo wypłaci tylko część wówczas odszkodowania można dochodzić na drodze sądowej.

Jakie zadośćuczynienie można otrzymać za potrącenie na pasach?

Wysokość zadośćuczynienia za potrącenie na pasach jest zależna od obrażeń jakich doznał pokrzywdzony w wyniku zdarzenia. Wysokość zadośćuczynienia kształtuje się w granicach od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak ustalana jest wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy?

Wysokość zadośćuczynienia zależy od wysokości orzekanego uszczerbku na zdrowiu, od długotrwałości leczenia a także od wieku poszkodowanego. Brany jest również pod uwagę wpływ wypadku na dotychczasową sytuację zawodową i prywatną.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania po wyroku sądowym?

Po wydaniu wyroku sądowego w przedmiocie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia wypłata przez ubezpieczyciela następuje niezwłocznie, z reguły jest to czas od tygodnia do trzech tygodni od wydania wyroku.

Jak długo trwa proces sądowy o odszkodowanie?

Proces sądowy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia trwa nie krócej niż dwa lata. Czas trwania zależny jest od min. od ilości wniosków dowodowych, w tym np. konieczności sporządzenia opinii przez biegłych.