Adwokat Sprawy Rodzinne – Wrocław

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego mają wyjątkowo delikatny charakter i często towarzyszą im silne emocje. Właśnie dlatego niezwykle odpowiedzialną decyzją w przypadku tego typu sytuacji życiowej jest poszukiwanie wsparcia ze strony adwokata rodzinnego z Wrocławia. Moja kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne dla klientów nie tylko na terenie stolicy województwa dolnośląskiego, ale również w pozostałych miejscowościach w Polsce.

Adwokat – prawo rodzinne we Wrocławiu

Pomoc doświadczonego adwokata ze specjalizacją w prawie rodzinnym znacząco przyspiesza proces uzyskania decyzji ze strony sądu. Czas jest szczególnie kluczowy w przypadku spraw o rozwód oraz o alimenty, ponieważ mają one wpływ na los dziecka i często dotyczą pomocy pieniężnej. Dla osób, które nie mają rozległej wiedzy prawniczej, skorzystanie z pomocy adwokata rozwodowego może znacznie ułatwić przeprowadzenie całej sprawy. Decydując się na wsparcie prawne, zyskujesz pewność, że specjalista będzie obiektywny przez cały czas trwania procesu, co pozwoli na podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji.

Prawo rodzinne Wrocław – specjalizacje naszej Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Maria Klimowicz z siedzibą we Wrocławiu ma wieloletnie doświadczenie zarówno doradcze, jak i procesowe w sprawach rodzinnych. Jako prawnik rozwodowy z Wrocławia specjalizuję się w różnego rodzaju postępowaniach w zakresie prawa rodzinnego. 

Sprawy rozwodowe i separacje

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc ze strony doświadczonego adwokata prawa rodzinnego w przypadku procesu rozwodowego? Przede wszystkim ze względu na nienaganną znajomość zapisów prawa rodzinnego, a dodatkową wartością zdecydowanie jest gwarantowana obiektywność. Rozwód to z pewnością niełatwa sytuacja, której towarzyszą niezwykle silne emocje. Dobry adwokat od spraw rodzinnych pomoże swojemu klientowi przy podejmowaniu najtrudniejszych decyzji i zawsze będzie kierować się jego dobrem.

Jako adwokat prawa rodzinnego Wrocław wspieram moich klientów w prowadzeniu mediacji pomiędzy stronami, sporządzaniu pozwów rozwodowych oraz reprezentuję interes strony przed sądem.

Uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko po ustaleniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków.

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych łączących małżonków. Natomiast o trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, gdy na podstawie okoliczności sprawy zasadny jest wniosek, że pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich jej płaszczyznach – duchowej, fizycznej i materialnej.

Aby sąd orzekł o separacji, strona nie musi wykazać, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia. To oznacza zatem, że w przypadku separacji, inaczej niż w sytuacji rozwodu, istnieje możliwość powrotu małżonków do wspólnego pożycia.

Zdarzają się przypadki, w których sąd może nie orzec o rozwodzie czy separacji. Dzieje się tak w sytuacji ustalenia, że orzeczenie rozwodu lub separacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. jeżeli jeden z małżonków jest chory i wymaga opieki lub gdy takie orzeczenie jest niezgodne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci.

Ponadto przy rozwodzie i separacji sąd rozstrzyga między innymi o:

  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania;
  • powierzeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron;
  • sposobie kontaktów z dzieckiem;
  • alimentach na małoletnie dziecko stron;
  • podziale majątku wspólnego małżonków, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Sprawy o alimenty

Wiele osób utożsamia sprawy o alimenty tylko i wyłącznie z uzyskaniem środków na wychowanie dziecka po rozwodzie. Jako doświadczony adwokat z zakresu prawa rodzinnego doskonale wiem, że tego typu postępowania mogą również dotyczyć świadczeń alimentacyjnych na rzecz dorosłych dzieci oraz byłego małżonka. W mojej kancelarii adwokackiej klienci mogą liczyć na pomoc prawną ze strony wykwalifikowanych prawników, którzy wesprą ich w pomyślnym rozwiązaniu sprawy dotyczącej alimentów.

Obowiązek alimentacyjny to rodzaj stosunku cywilnoprawnego tworzący ścisłą zależność dwóch podmiotów, z których jeden ma prawo domagać się dostarczenia mu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, drugi natomiast zobowiązany jest to żądanie zaspokoić. 

Wysokość alimentów wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś – możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Ustalenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Postępowanie z zakresu władzy rodzicielskiej należy do jednych z najbardziej emocjonalnych. Ogrom uczuć wynika z tego, że podczas tych spraw sądy orzekają decyzje bezpośrednio wpływające na życie osób małoletnich. Jako adwokat z ogromnym doświadczeniem potrafię skutecznie zniwelować zbędne emocje i podejmować najbardziej racjonalne i trudne decyzje, w wyniku których dobro mojego klienta zawsze jest stawiane na pierwszym miejscu.

Podział majątku wspólnego

Postępowania związane z podziałem majątku są konsekwencją uprawomocnienia się decyzji sądu w sprawie o rozwód lub orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa. Podobnie jak w przypadku poprzednich spraw z zakresu prawa rodzinnego, podział wspólnego majątku również budzi wiele emocji. Właśnie dlatego oferuję pomoc dla moich klientów – z mojej strony mogą liczyć na wsparcie i szczegółowe zapoznanie się z ich sprawą. Wtedy jestem w stanie wskazać, które przedmioty, nabyte jeszcze podczas trwania małżeństwa, muszą zostać podzielone, a które nie.

Dla osób nieznających prawa rodzinnego z pewnością wyzwaniem będzie prawidłowe wypełnienie i terminowe dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów w procesie o podział majątku. W tym aspekcie również wyręczam moich klientów – dopilnuję, aby każdy załącznik, formularz i pisma zostało przekazane pod odpowiedni adres i uzupełnione w sposób, który nie wzbudzi żadnych wątpliwości.

Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Oprócz wyżej wymienionych specjalizacji oferuję także moim klientom profesjonalne usługi adwokata spraw rodzinnych we Wrocławiu, które polegają na:

  • kompleksowym doradztwie w zakresie prawa rodzinnego,
  • wypełnianiu pism procesowych oraz pism pozaprocesowych, do których prawidłowego sporządzenia niezbędna jest wiedza prawnicza,
  • reprezentowaniu interesów klientów przed sądami wszystkich instancji.

Para w sprawie rozwodowej przy wsparciu adwokata rodzinnego we Wrocławiu

Adwokat rodzinny we Wrocławiu – kiedy warto skorzystać z profesjonalnych usług prawnych?

Wsparcie adwokata ze specjalizacją w zakresie prawa rodzinnego przyda się na jak najwcześniejszym etapie spraw o takim charakterze. Odpowiednim posunięciem na samym początku będzie skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego. W przypadku składania pozwu o rozwód powinno się go sporządzić w odpowiedni sposób i przesłać do konkretnego sądu – pomogę w wypełnieniu dokumentu i wskażę, pod jaki adres powinno się go wysłać.

 

Sprawy rodzinne i sprawy o alimenty – jak możemy Cię wspierać?

 

Decyzja o nawiązaniu współpracy z adwokatem rozwodowym Wrocław to dobry krok, który ułatwi Państwu przejście przez niezwykle trudny etap w życiu. Rozwód, spór o alimenty czy podział wspólnego majątku to niełatwe kwestie, a ja jako doświadczony adwokat prawa rodzinnego pomogę podejmować racjonalne i najlepsze decyzje, które zawsze będą stawiać interesy mojego klienta na pierwszym miejscu.

 

Prawo rodzinne – adwokat Wrocław – kompleksowe podejście i pomoc

 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej Marii Klimowicz we Wrocławiu, specjalizującej się w obszarze prawa rodzinnego we Wrocławiu. Jeśli rozważają Państwo wszczęcie postępowania związanego z tą dziedziną, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Rozpoczynając od samego początku postępowania, zapewniamy wsparcie na każdym etapie sprawy poprzez profesjonalną pomoc w przygotowaniu niezbędnych wniosków oraz pełnej dokumentacji.

Sprawy i prawo rodzinne we Wrocławiu – najczęstsze pytania

Kiedy można otrzymać alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego można otrzymać jeżeli egzekucja alimentów prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900 zł.

W jakich sytuacjach dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów?

Dziadkowie są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz wnuka w dalszej kolejności tj. kiedy nie można uzyskać alimentów od rodziców ponieważ nie mają żadnych możliwości majątkowych i zarobkowych lub jeżeli nie żyją. Dopiero wtedy można dochodzić zapłaty alimentów od dziadków.

Jakie są sposoby na ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca?

Jeżeli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i nie zawarli pisemnego porozumienia rodzicielskiego każde z nich może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ograniczyć władzę rodzicielską może tylko sąd na wniosek matki lub ojca lub działając z urzędu. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską z urzędu np. na wniosek policji jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.

W jaki sposób dokonać podziału majątku wspólnego, gdy w grę wchodzi kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny nie podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd dzieli jedynie aktywa w majątku wspólnym natomiast nie dzieli pasywów czyli kredytów.